انواع روشهای قیمت گذاری محصولات

بازاریابان برای برقرار كردن سطوح قیمت اولیه از روشهای قیمتگذاری متعددی استفاده میكنند این روشها به سه گروه عمده تقسیم میشوند كه عبارتند از روشهای مبتنی بر تقاضا- هزینه- رقابت موثرترین روش قیمت گذاری روشی است كه در ان عناصر سه گانه تقاضا هزینه رقابت در نظر گرفته شود به همین دلیل بازاریابان باید به خاطر داشته باشند كه ابتدا روشها را بصورت انفرادی مطالعه كنند و بخوبی بشناسند سپس در عمل برای تعیین قیمتها از روش تركیبی و متناسب با هدفهای قیمتگذاری شركت استفاده كنند حال به شرح روشهای مختلف قیمت گذاری می پردازیم

1- روشهای قیمت گذاری مبتنی بر تقاضا
در این روش انتخاب قیمتها بر اساس ارزشی است كه مشتریان برای محصول ما نسبت به محصول رقبا قائلند هدف این روش پذیرش قیمت كمتر همراه با حفظ ارزش پایه است و بیشتر در شرایطی قابل استفاده است كه مشتریان نسبت به قیمت حساسیت كمتری داشته باشند كه این حساسیت كمتر یا به علت ارزش خاصی است كه برای محصول ما قائلند یا عدم اشنایی انها با محصولات دیگر. در ایران بسیاری از محصولات مطابق با ارزش واقعی قیمت گذاری نشده است و بازاریان باید با شناخت ارزش واقعی قیمتهای خود را تجدید نمایند

 قیمت گذاری پر مایه و گران
وقتی محصول جدیدی به بازار عرضه میكنید با استفاده از این روش قیمت گذاری قیمتی بالا و پر مایه برای نو اوری یا بی نظیر بودن محصول تعیین می كنید در این روش هدف كسب سود زیاد برای دوره هایی كوتاه مدت است و با ورود رقبا برای حفظ یا افزایش سهم بازار قیمتها كاهش یافته و در سطح قیمت رقبا قرار می گیرد این روش قیمت گذاری در واقع فرصتی است برای جبران سرمایه گذاریهای كلان پیش از تولید و معرفی محصولات جدید به بازار و به شركتها این امكان را می دهد تا در مدت كوتاهی هزینه های خود را جبران كنند

قیمت گذاری نفوذی
وقتی شركتی می خواهد نفوذ خود را در بازار خاصی افزایش دهد از این روش قیمت گذاری استفاده میكند و با تعیین قیمتهای پایین در صدد افزایش سهم بازار محصول خود بر می اید همچنین در استفاده از این روش باید دقت شود زیرا استفاده از این روش در زمانی مناسب است كه مصرف كنندگان به قیمت ها حساس باشند برای مثال در سالهای اخیر شهرداری تهران برای انتشار روزنامه كه هزینه تهیه ان بصورت رنگی بسیار زیاد است از این روش استفاده كرده است

قیمت گذاری پرستیژی
در این روش با استفاده از قیمت بالا ذهنیت یا تصویری از كیفیت یا انحصار ایجاد می گردد از این روش برای قیمت گذاری پوشاك – اتوموبیل – جواهرات – عطریات استفاده می شود اگر چه قیمت گذاری پرمایه و پرستیژی هر دو گرانند اما دو تفاوت عمده دارند 1 قیمت گذاری پرستیژی یك استراتیژی بلند مدت است درحالی كه قیمت گذاری پر مایه كوتاه مدت است و تا پیدا شدن رقیب ادامه دارد 2 در قیمت گذاری پرستیژی بازاریاب می خواهد از قیمت بعنوان جزئی از تصویر كلی محصول استفاده كند درحالی كه در قیمت گذاری پر مایه هدف كسب سود است

 قیمت گذاری گروهی
وقتی شركتی بیش از یك محصول در رشته های مختلف دارد می تواند از این روش استفاده كند. صف بندی عبارت است از ایجاد تعداد محدودی سطوح قیمت كه كل خط تولید و محصول را پوشش می دهد مانند فروشگاه پوشاك كه برای محصولات مختلف ردیفهای قیمتی گوناگونی را در نظر می گیرند و مشتریان با توجه به بودجه خود به طرف ردیفهای مخصوص رفته و محصول مورد نظر خود را خریداری می كنند حد تهایی صف بندی قیمت را قیمت گذاری یكسان می نامند كه در ان همه محصولات به یك قیمت فروخته می شوند

2- روشهای قیمت گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده
این روشها با هم مورد بررسی قرار می گیرند زیرا صفت مشترك مهمی دارند(نیروهای رقابتی و ادراكات مشتری را در نظر می گیرند ) بطور كلی برای اطمینان از این كه همه عوامل داخلی (هزینه ها )و عوامل خارجی (ادراكات مشتری) مورد توجه قرار گرفته اند باید از تركیب روشها استفاده شود حال به شرح بعضی از روشهای قیمت گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده می پردازیم

قیمت گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده به اضافه درصد سود
در این روش فروشنده هزینه ها را مشخص می كند و درصد خالصی از هزینه ها را به ان اضافه می كند مهمترین مزیت این روش سادگی ان است در عمده فروشی و خرده فروشی این قیمت گذاری را قیمت گذاری با سهم سود استاندارد می نامند زیرا انها به قیمتی كه پرداخت كرده اند درصد ثابتی اضافه می كنندد تا به قیمت فروش دست یابند یرای مثال اگر قیمت تمام شده یك جفت كفش 2000 تومان باشد و فروشنده سهم سودی معادل 25 درصد بخواهد قیمت فروش می شود 2500 تومان                

 

قیمت گذاری بر اساس منحنی تجربه
مفهوم منحنی تجربه این است كه همراه با افزایش تجربه شركت در تولید محصول هزینه های تولید و بازاریابی ان كاهش می یابند در این روش با استفاده از امتیاز كاهش یافتن هزینه ها در طی زمان سعی می شود تا قیمت های جاری بر اساس هزینه های اینده تعیین گردند اما باید توجه داشت كه این روش از قیمت گذاری زمانی مناسب است كه سه شرط زیر حاكم باشد 1- اثر منحنی تجربه باید چشمگیر باشد یعنی افزایش تولید باید به پایین امدن زیاد هزینه ها منجر شود 2- شما باید از نظر تجربه پیشاپیش رقبا باشید 3- مشتریان باید نسبت به قیمت محصول حساس باشند

3- روشهای قیمت گذاری مبتنی بر رقابت
در این روش قیمت گذاری ابتدا عامل مهم رقابت در نظر گرفته می شود سپس قیمتها مطابق با قیمت رقبا تعیین می گردند به عبارت ساده در این روش به جای توجه به دو عامل تقاضا وقیمت تمام شده بر عامل رقلبت تاكید می شود حال به اختصار به شرح روشهای قیمت گذاری مبتنی بر رقابت می پردازیم

 قیمت گذاری رهبر
در این روش بعضی از شركتها سعی می كنند با استفاده از قیمتی چشمگیر و جلب كننده برای یك محصول مشتریان رقیب را جلب كنند  این روش را قیمت گذاری رهبر می نامند بنابر تعریف دیگر قیمت گذاری رهبر یعنی استراتیژی قیمت گذاری یك یا چند محصول در قیمت های پایین بسیار چشمگیر برای جذب مشتریان و فروش تركیبی از محصولات همراه با محصول رهبر بطوری كه سود كلی شركت قابل قبول گردد حد  نهایی این نوع قیمت گذاری زمانی است كه شركت یكی از اقلام خود را انقدر پایین قیمت گذاری كند كه هیچ گونه سودی عاید ان قلم نشود اما اگر چنانچه با سود حاصل از فروش محصولات دیگر این زیان جبران شود استفاده از این روش موفقیت امیز بوده است

قیمت گذاری موضع یابی
از این روش برای موضع سازی محصولات نسبت به رقبا استفادن میشود اما اگر چه یافتن جایگاه خاص در قیمت گذاری پرستیژی مطرح است اما در اینجا می خواهیم قیمت های خود را برابر قیمت رقبا یا كمتر از انها تعیین كنیم تا محصولاتمان جایگاه مناسبی در  ذهن مشتریان بیابد برای مثال شركت هیوندای با روش قیمت گذاری موضع یابی سعی كرده است تا اتوموبیل هیوندای و نام ونشان ان بعنوان اتوموبیلی ارزان قیمت و با قیمتی منطقی در ذهن مشتریان جا بیفتد

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت راهبرد ارتباط ملل می باشد.