افزودن ماژول استعلام ها

در راستای ارتقا و گسترش مداوم امکانات نرم افزار CRM الماس بخش استعلام ها به نرم افزار افزوده شد.

قیمت ماژول استعلام ها 150 هزار تومان می باشد که تا پایان خرداد ماه با 30% تخفیف ویژه مشتریان قدیمی و جدید عرضه می گردد.

استعلام قیمت

 کاربرد بخش استعلام ها در نرم افزار CRM الماس:

  • - ثبت کلیه استعلام قیمت ها توسط مشتریان
  • - امکان ثبت خودکار وظیفه جهت پیگیری استعلام ها
  • - امکان تبدیل خودکار استعلام به پیش فاکتور و فاکتور
  • - امکان گزارش گیری کامل بر اساس کل سفارشات، فعالها، خاتمه یافته و راکد ها
  • - امکان تعریف سریع محصول جهت ثبت استعلام
  • - امکان گزارش گیری بر اساس محصولات مورد استعلام مشتریان
  • - امکان پیوست نمودن نامحدود فایل به هر استعلام
  • - امکان ثبت نامحدود استعلام برای هر مشتری
  • - امکان چاپ گزارشات بصورت کامل

 

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت راهبرد ارتباط ملل می باشد.