سی آر ام عملیاتی

CRM عملياتي و یا همان (Operational CRM)، فرايندهاي كسب وكار مواجه با مشتري و حمايت كننده از او را خودكارساخته و بهبود مي دهد. نرم افزارهای کاربردی CRM كاركردهاي بازاريابي، فروش و خدمات رساني را قادر مي سازند تا به صورت خودكار انجام شده و يكپارچه شوند.

در ادامه برخی از اصلی ترین نرم افزارهای کاربردی داخل سی آر ام، معرفی می شوند.

نرم افزارهای کاربردی داخل CRM

خودکارسازی بازاریابی

-          بخش بندی بازار

-          مدیریت پروژه های بازاریابی

-          بازاریابی مبتنی بر وقایع (Event based Marketing)

خودکارسازی نیروی فروش

-          مدیریت حساب ها

-          مدیریت مشتریان بالقوه‌ی جدید

-          مدیریت فرصت

-          مدیریت کانال

-          مدیریت تماس

-          ارائه‌ی پیشنهاد قیمت (Quatation and Proposal generation)

-          پیکربندی محصول

اتوماسیون سرویس

-          مدیریت اتفاق (حادثه یا مسأله)

-          مدیریت ارتباطات درون سازمانی

-          صف بندی و مسیرگزینی (Routing)

-          مدیریت سطح سرویس

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت راهبرد ارتباط ملل می باشد.