دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

بخش حسابداری

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

بخش حسابداری این نرم افزار شامل بخشهای متنوع حسابداری است و امکان رقابتی این بخش نیز در این امکان خلاصه می گردد که شما جهت کار با بخش حسابداری این نرم افزار هیچگونه نیازی به دانش قبلی در خصوص حسابداری ندارید. از بخشهای اصلی این بخش می تواند به موارد ذیل اشاره نموده:

 

1- ثبت دریافت نقدی: در بخش دریافت نقدی می توانید با انتخاب مشتری و تعیین تاریخ و مبلغ و نوع پرداخت که نقدی یا کارت خوان می باشد وجوه دریافتی خود را ثبت نمایید.

2- ثبت فیش دریافتی: در این بخش می توانید فیش هایی که افراد به حساب شما واریز نموده اند را ثبت و بایگانی نمایید.

3- ثبت مانده حساب اول دوره: در این بخش در صورتی که افراد قبل از اینکه با این نرم افزار شروع به فعالیت کنید بدهکار یا بستانکار باشند می توانید حساب آنها را بدهکار یا بستانکار کنید.

4- ثبت پرداخت نقدی:در این بخش می توانید کلیه پرداخت های نقدی خود را چه از صندوق و چه از بانک ثبت نمایید.

5- پرداخت چک:در بخش پرداخت چک نرم افزار مدیریت مشتری الماس شما می توانید اقدام به ثبت چک های پرداختی از دسته چک های خود نمایید. سیستم چند روز قبل از تاریخ چک پیغام یادآوری به همراه کسری موجودی شما را نمایش خواهد داد.

6- دریافت چک:در این بخش می توانید چک های دریافت شده از مشتریان خود را ثبت و بایگانی نمایید. سیستم بصورت خودکار چند روز قبل از تاریخ چک پیامکی برای مشتری ارسال می نماید و به وی یادآوری می شود که موجودی چک خود را تأمین نماید.

7- مدیریت چک ها:در این بخش می توانید تمام چک های دریافتی و پرداختی خود را مدیریت نموده، اقدام به نقد کردن چک مشتری، خرج کردن چک، برگشت زدن چک و ... نمایید.

8- ثبت سند حسابداری:در این بخش می توانید اگر طرف حساب شما به دلایلی غیر از خرید و فروش و دریافت و پرداخت بدهکار یا بستانکار می گردد بصورت سند حسابداری، مورد را ثبت نمایید.

9- مانده حساب اشخاص:در این بخش از نرم افزار هوشمند مدیریت مشتریان الماس می توانید کل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و همچنین کل هزینه ها و درآمد ها را مشاهده نمایید.

10- دفتر روزنامه:این بخش دفتر روزنامه کلیه فعالیت های حسابداری شما می باشد.

11- دفتر کل: در این بخش می توانید کل حسابهای یک شخص خاص را مشاهده و اقدام به تهیه گزارش نمایید.

12- انتقال وجوه بانک و صندوق: در این بخش می توانید وجوه خود را بین صندوق و بانک انتقال داده و یا از بانک انتقال به حساب افراد را انجام دهید.

13- موجودی صندوق: در این بخش می توان موجودی کلیه بانکها و صندوق ها را مشاهده نمود.

14- تنظیم سرفصلهای حسابداری: در این بخش می توانید تمام سرفصلهای حسابداری اعم از هزینه ها، درآمد ها، خرید و فروشها و ... را ایجاد و مدیریت نمایید.

15- معرفی بانک و صندوق: در این بخش می توانید بانک ها و صندوق های خود را ایجاد، ویرایش و یا موجودی آنها را تنظیم نمایید.

16- اصلاح و حذف سند:در صورتی که هر سندی را اشتباه به ثبت رساندید در این بخش می توانید اقدام به اصلاح و یا حذف سند نمایید.

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت راهبرد ارتباط ملل می باشد.